Infoleht

Meet and Code Award

Meet and Code Award tutvustab ja autasustab edukamaid üritusi. Eesmärk on innustada teisi organisatsioone ka järgmistel aastatel sama tegema, sest digiharidus on nii tõeliselt oluline. 

Kuidas saan osaleda 2021. aasta Meet and Code Awardil?

 

1. samm: Registreerimine 

Meet and Code auhindade jagamisel võivad osaleda kõik kinnitatud Meet and Code üritused. Kui teie üritus on lõpule jõudnud, saate Awardsile kandideerida. Registreerimine on avatud veebisaidil alates 1. novembrist kuni 15. detsembrini 2021.

Kandideeri kohe!

Näpunäide: pidage meeles, et meie žürii paneeli jaoks on vaja valitud kategooria sobitamist, uuenduslikke ideid, sündmust inspireerivaid pilte, osalejate ja koolitajate tagasisidet ning õigeaegselt esitatud sündmuse aruannet.

2. samm: Žürii valimine

Pärast seda, kui kohalik TechSoupi partner on eelvalinud iga riigi parimad sündmused, valib žürii vastavatele kriteeriumidele hoolikalt viiest kategooriast kolm finalisti, sealhulgas ka võitjad. Kategooriate võitjad kuulutatakse välja Awardsi Nädalavahetusel.

Kutse Meet and Code Auhinna nädalavahetusele ja auhinnarahale

Kolme kategooria parimat üritust on ka Meet and Code Awardsi 2021 finalistid. Kõik finalistid kutsutakse pidulikule Meet and Code'i lõpetamisüritusele, kus kuulutatakse välja iga kategooria võitjad. Viis võitnud õritust saavad auhinnaraha 2000 eurot.

Award - Kategooriad 2021

2021. aasta Meet and Code Award viis kategooriat on kooskõlas Kestliku Arengu Eesmärgkidega (KAE). Meet and Code otsib üritusi, mis aitaksid kaasa nende eesmärkide saavutamisele ning mis ühendaksid need IT ja kodeerimise ideega.

Girls do IT! (Tüdrukud IT-s!)

Soolisel võrdõiguslikkusel on tänapäeval, kaasaegses ja kaasavas ühiskonnas, oluline roll. Selle auhinnakategooria eesmärk on aidata tasakaalustada soolist lõhet IT ja kodeerimise valdkonnas. Otsime loomingulisi üritusi, mis lagundavad soostereotüüpe ning annavad tüdrukutele võimalusi kodeerimiseks. Sellesse kategooriasse kuuluvad üritused võiksid keskenduda näiteks programmeerimisest tuleneva huvi ja lõbu esilekutsumisele, eriti tüdrukute seas, kaasates samal ajal vanemaid, et toetada teadlikkust soolisest eelarvamusest tehnikahariduses.

Diversity (Mitmekesisus)

Pühendumine mitmekesisusele on inimese ning organisatsiooni edukuse jaoks kriitilise tähtsusega. Erinevaid vaatenurki haarates teeb meid tugevamaks kultuuri, religioosse ja etnilise päritolu, vanuse, soo, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi või väljenduse kombinatsioon. Mitmekesisuse kategoorias otsime ideid, mis inspireeriksid lapsi ja noori võrdsete võimalustega maailma. Samuti laiendame seda vaimsetele ja füüsilistele võimetele ning erinevatele elu- ja töötingimustele. Näiteks võiks see olla suunatud alaealistele vangidele või keskenduda nägemis- ja kuulmispuudega inimeste infotehnoloogiale.

Code for the Planet (Kodeeri planeedi heaks)

Kas teadsite, et saate tänapäevase tehnoloogia abil mesilasi jälgida? Otsime üritusi, mis ühendaksid kodeerimise ja sellega seotud tegevusi planeedi hüvanguks. Kõik kodeerimisüritused, selleteemalise teadlikkuse tõstmise kaudu, parandavad kliimamuutuste alast haridust ning annavad väärtusliku panuse SDG 13 arendamisse. Selle kategooria ürituste näited võivad käsitleda õhusaaste mõõtmist või energiatõhususe vahendeid.

Community (Kogukond)

Kohalik kogukond on oma inimeste jaoks turvavõrk. Selle kategooria üritused võtavad arvesse kohalikke aspekte ja tavasid ning mõtlevad kogukonna vajadustele. Üritused peaksid loominguliselt ühendama ning edendama ühtekuuluvust, sarnaste huvide ja eesmärkidega inimeste ja linnaosade vahel, läbi kire "kohtuda ja kodeerida"! Selle kategooria üritused võiksid sobida näiteks teie piirkonna platvormile.

Code for Europe (Kodeeri Euroopa heaks)

Koostöö on äärmiselt oluline, eriti kui on vaja üle saada raskustest ja väljakutsetest, mis tulenevad Euroopa Liidu digitaliseerimisest. See kategooria on tihedalt seotud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Kestliku Arengu Eesmärgi (KAE) #17 partnerlussuhetega, mille eesmärk on algatada piiriülest koostööd ettevõtete vahel ning ühendada erineva tausta ja asukohaga lapsi Meet and Code ürituste kaudu. Sellesse kategooriasse kuuluvad üritused: turvaline ja vastutustundlik veebimeediumikasutus, uurides võimalusi, kuidas eri rahvustest lapsi ja noori kokku viia, võidelda desinformatsiooni ja võltsuudiste vastu ning loovaid lahendusi, mis käsitlevad tänapäeva digitaalseid väljakutseid kogu Euroopas.

Zürii 2020

Barbora Buhnova

Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU)

Barbora (in short Bara) is an Associate Professor and Vice-Dean at Masaryk University (MU), Faculty of Informatics (FI MU) in Brno, Czech Republic. Following her research career in Germany and Australia, she now leads multiple research teams at the Faculty of Informatics MU and Czech CyberCrime Centre of Excellence C4e.

Next to her academic activities, she is passionate about tech education and being a Co-Founding and Governing Board member of Czechitas, a non-profit organization aiming at making IT skills more accessible to youth and women (with over 30,000 graduates).

Bara is a member of multiple initiatives engaging more women in tech, such as Informatics Europe working group: Women in Informatics Research and Education (WIRE), and EUGAIN: European Network for Gender Balance in Informatics, which reach across the European continent. Furthermore, she is a devoted speaker and author of multiple research studies on gender-sensitive tech education.

Bara was inspired to become a Meet and Code jury member because she enjoys seeing new talent in tech and making sure everyone feels encouraged to give it a try. She is not only inspired by great ideas, but the actual idea-makers.

Enter caption here

Clemens Frede

Haus des Stiftens gGmbH äriarenduse juht ja juhatuse liige, Münchenis

Alates 2008. aastast on Clemens Frede firmas  Haus des Stiftens gGmbH-s süstemaatiliselt asutanud äriüksust "Ettevõtte kaasamine ja mittetulundusühingud" - koostöös enam kui 100 partneriga toetatakse digitaalsete platvormide ja programmide kaudu enam kui 80 000 mittetulundusühingut. Ta teeb tihedat koostööd IT-tööstuse võtmeisikutega ja tal on mitmeaastane kogemus mittetulundussektoris. Clemens Frede sündis Ravensburgis 1978. aastal ning õppis Mainzi Ülikoolis sotsioloogiat ja politoloogiat. Ta on abielus ja tal on kaks last.

Gabi Zedlmayer

Board Advisor and former VP & Chief Progress Officer at HP and Hewlett Packard Enterprise

Gabi Zedlmayer is an award-winning social innovator who has worked with numerous global organizations to solve social and environmental issues in collaboration with non-profit organizations, governments, customers, and partners. She is also exploring how technology is changing how we live and work and is advising companies on how to implement critical strategies to successfully compete in the digital world. In her last corporate role, she served as Chief Progress Officer for Hewlett Packard Enterprise with worldwide responsibility.

Gabi is currently Advisor to the University of People, Georgia State University, and a member of the “Hochschulrat” at the University of Bayreuth. She also serves on the Board of MS. AI Nemes Ventures and is a member of the prestigious Münchner Kreis. Previous Board roles include the HP and Hewlett Packard Enterprise Board Germany, Junior Achievement (JA) Europe, EU commission e-Skills Leadership Board, and the World Economic Forum (WEF) Global Agenda Council of Social Innovation.

As a Meet and Code jury member, Gabi is looking forward to being inspired by the great ideas submitted by NPOs across Europe.

Enter caption here

Dr Markus Richter

Saksamaa sise-, ehitus- ja kogukonnaministeeriumi riigisekretär ning föderaalvalitsuse infotehnoloogia volinik, Berliinis

Dr Markus Richter sündis Münsteris/Westfalenis aastal 1976.  Tal on kaks last. Pärast õigusteaduse eriala õppimist Münsteri Ülikoolis omandas ta 2003. aastal doktorikraadi ning juba aasta hiljem lõpetas ta teiste riigieksamiga praktilise juriidilise väljaõppe Hammi Ringkonnakohtus. Alates 2005. aastast on dr Markus Richter töötanud mitmel ametikohal Föderaalses migratsiooni- ja pagulasametis (BAMF). Seal tegeleb ta inimressursside, organisatsiooni, presidendi kantselei ning integratsiooni ja migratsiooni poliitikaküsimustega. 2014. aastal määrati ta Föderaalse Haldusameti IT-üksuste juhiks. 2015. aastal naasis dr Markus Richter infrastruktuuri ja IT-peadirektoraadi juhina, Föderaalsesse migratsiooni- ja pagulasametisse ning  2018. aastal sai temast selle osakonna asepresident. Alates 1. maist 2020 on dr Markus Richter olnud riigisekretär Föderaalse sise-, ehitus- ja kogukonnaministeeriumis ning samuti Föderaalvalitsuse infotehnoloogia volinik.

Anna Sienicka

TechSoup Europe'i asepresident, Varssavis.

Anna Sienicka vastutab TechSoupi ülemaailmsesse võrgustikku kuuluva TechSoupi Europe'i strateegilise juhtimise eest.  See koosneb 61- suutlikkuse suurendamise organisatsioonist ja teenindab 1 100 000 registreeritud valitsusvälist organisatsiooni, enam kui 8 miljardi euro ulatuses, mida tarnitakse tehnoloogiavahenditele ja filantroopilistele teenustele.Tema taust hõlmab: tööalast konkurentsivõimet, sotsiaalseid ettevõtteid, sotsiaalset ja digitaalset kaasatust, kodanike tehnoloogiat, samuti kodanikuühiskonna jaoks sõbraliku poliitika ja õiguskeskkonna väljatöötamist.

Anna Sienicka on omandanud magistrikraadi nii õigusteaduse kui ka majanduse ja ühiskonna alal, vastavalt Varssavi ja Lancasteri ülikoolidest. Anna omab ka kogemust töö-ja sotsiaalministrina Poolas ning samuti on ta töötanud Poola riigikantseleis peaministri D. Tusk alluvuses.

Meet and Code Awards Virtuaalne Gala,  Mai 2020